Wellness

Wellness je péče o zdraví, kdy se zdraví chápe jako absence nemoci. Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. Wellness se na rozdíl od zdravotnictví zaměřuje pouze na zdravé jedince. Cílem wellness je dosažení a udržení vyšší kvality života, která je pro každého jedince nesmírně důležitá. S pomocí wellness procedur, wellness balíčků nebo wellness pobytů dosáhneme zmiňované vyšší kvality života.

Wellness je vnímáno jako kultura duše, těla a mysli. Současné pojetí wellness vychází z řeckého ideálu „kalokagathia“,tedy harmonie krásného těla a dobrého ducha. Termín wellness vznikl spojením dvou anglických slov:fitness, well-being,což ve volném překladu znamená dobré zdraví nebo být v pohodě a fit.

Wellness je také filozofický směr či přístup, který člověk zaujímá nejen k sobě, ale i ke svému okolí. Wellness se vyznačuje pozitivním přístupem k životu, péči o tělesnou schránku a péčí o tělesnou kondici, racionální výživou a udržováním optimální tělesné hmotnosti. Oblast wellness má protektivní účinky v boji se stresem. Z tohoto důvodu bychom měli přijmout wellness do svého života.