Prírodné liečivé zdroje

Přírodní léčivé zdroje (PLZ) jsou: přírodní minerální vody, peloidy, zřídelní plyn a léčivé klima. Podle způsobu aplikace přírodních léčivých zdrojů se rozeznává balneace vnitřní a zevní. Součástí vnitřní balneace jsou pitné kůry, inhalace, výplachy a kloktání. Mezi zevní balneaci se řadí oviny, otěry, zábaly obklady sprchy a nejrůznější typy koupelí. Toto je označováno jako lázeňství. V České republice se momentálně nachází 35 lázeňských míst, které disponují vlastními léčivými zdroji a lze je tedy nazvat lázně (nejznámější jsou Luhačovice, Třeboň, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Jáchymov, Karlova Studánka atd.)

Prírodné minerálne vody

Za přírodní minerální vodu je považována přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek minimálně 1g/l nebo s obsahem nejméně 1g/l rozpuštěného oxidu uhličitého či jiného chemického prvku. Přírodní minerální vody se dělí dle celkové mineralizace a obsahu rozpuštěných plynů, dle přirozené teploty u vývěru vody, dle pH atd. Minerální léčivé vody v České republice lze také dělit podle fyzikálních vlastností (teplota a hydrostatický tlak) a podle obsahu rozpuštěných iontů (teplice, kyselky, zemité vody, alkalické vody, slané vody, hořečnaté vody, chloridovápenaté vody, jodové vody, sirné vody, železnaté vody, radonové vody). Využívá se zejména při hydroterapii formou podvodních masáží, vířivých koupelí, skotských střiků, perličkových lázní, přísadových koupelí. Minerální vody lze použít k výplachům dutiny ústní nebo tlustého střeva, k inhalační léčbě nebo k pitným kúrám.

Peloidy

Peloidy jsou látky, které vznikly v přírodě biologickými a geologickými pochody. Podle povahy původu a přírodních podmínek v místě vzniku se peloidy dělí na humolity a bahna. Humolity se vyskytují na území České republiky a zpravidla vznikají rozkladem rostlinného (organického) materiálu. Humolity se dělí na slatiny, slatinné zeminy a rašeliny. Druhou skupinu tvoří bahna (anorganický sediment řek, jezer, mořských zálivů) , která se v České republice pro léčebné využití nevyskytují. Ve fyzioterapii se používají díky své vlastnosti uchovávat teplo. Peloidy se aplikují formou koupelí, zábalů lokálních nebo celotělových zejména u degenerativních a traumatických změn hybného systému, při nervových, metabolických a respiračních chorobách. Dále se používají ve formách jako je vaginální slatinný tampon při léčbě gynekologických obtíží.

Liečivé klíma

Léčivé klima je soubor chemických, biologických a fyzikálních složek atmosféry, které příznivě ovlivňují fyziologické funkce organismu. Léčebná metoda se nazývá klimatoterapie. Klimatoterapie se aplikuje v klimatických lázních, určujícím léčebným faktorem je klima a provádí se pod dohledem odborného lékaře. Vyhledávaným místem pro léčivé klima jsou lázně Karlova Studánka.