Balančná pomôcka

Charakteristika balenčnej pomôcky

Balančná pomôcka, balančná podložka je veľmi vyhľadávaným a efektívnym cvičebnom doplnkom pre posilnenie a pretiahnutie celého tela. Výsadné zastúpenie majú vo funkčnom tréningu, zdravotnom fitness a rehabilitácii. Ich veľkou výhodou je nenáročnosť na skladovanie, údržbu a z tohto dôvodu sú obľúbeným spoločníkom aj pre domáce cvičenie. Medzi balančné pomôcky jednoznačne patria balančné šošovky, balančné úseče (kruhové, valcové), bosu, rotana, balančné lopty, Flowin, úseče atď.

Kúzlo cvičenia na balančných pomôckach spočíva v udržaní dynamickej alebo statickej rovnováhy na nestabilných plochách. Pri cvičení na zmieňovaných pomôckach dochádza k aktivácii hlbokého stabilizačného systému chrbtice. Spevnenie tzv. Core, stredu tela, je nevyhnutným predpokladom pre ďalšie cvičenia.

Balančné cvičenia je vhodné ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých. Pre jedincov so svalovými dysbalanciami sú balančné pomôcky a balančné podložky ideálnym kompenzačnom pomocníkom. Aj pri používaní balančných pomôcok by sme mali brať ohľad na našu bezpečnosť, ktorá spočíva vo vhodne zvolenej obuvi, oblečenia a správnej technike vykonávaného cviku.