Akupunktúra

Je najstarším základným článkom tradičnej čínskej medicíny. Najväčší rozvoj zažila v 7. storočí, kedy sa z nej stal samostatný liečiteľský obor v Číne. Do Európy dorazila až v 17. storočí. Jej základným cieľom je nastolenie harmónie medzi jin a jang a uvoľnením životnej energie čchi, ktorá sa môže blokovať v energetických dráhach tzv. meridiánoch a spôsobovať bolesti v pohybovom aparáte človeka aj v jeho orgánových sústavách alebo ovplyvňovať nezhody v psychosomatickom prepojení tela a mysle. Uvoľnením a správnym prúdením Čchi v meridiánoch dochádza k rovnováhe tela a odstupu všetkých bolestí a neduh, ktoré telo prežívalo.

Kedy sa akupunktúra využíva


Akupunktúra je zapichovanie tenkých ihličiek do akupunktúrnych bodov, ktorých je na tele 657, ale vo väčšine prípadov sa akupunktúra zaoberá len 361 bodmi. Tieto body nájdeme všade po tele, od hlavy až po päty a sú zoradené na jednotlivých meridiánoch. Vpichom akupunktúrnej ihličky do tohto bodu môžeme stimulovať alebo utlmovať ako jednotlivé orgány, tak aj celý organizmus spoločne s psychikou. Tento stav je vhodný aj pre diagnostické metódy.  Akupunktúra pôsobí liečivo a preventívne a je vhodná pre všetky vekové kategórie. Dokáže zvýšiť obranyschopnosť, posilniť organizmus a zlepšiť psychiku. Napomáha pri liečbe migrén a bolesti hlavy, u alergických stavov, pri bolestiach pohybového aparátu, u ochoreniach dýchacích ciest, pri funkčných poruchách trávenia (hlavne žalúdok a slezina), ovplyvňuje neurotické poruchy atď… Akupunktúra pomáha aj ako odvykacia kúra pri fajčení, obezite alebo aj alkoholizmu. Dôležité je dbať na hygienu celej procedúry a na informovanosť o nej! Dobre je používať akupunktúrnu ihlu na jedno použitie.

Alternatívy akupunktúry


Pokiaľ sa človek bojí ihiel, ale aj napriek tomu chce akupunktúru vyskúšať, existujú aj neinvazívne metódy, ktoré fungujú na rovnakom princípe ako akupunktúra. Môže ísť o elektrické stimuly, laser, moxy (moxovanie- nahrievanie akupunktúrnych bodov teplom), baňky (baňkovanie- masáž pôsobená pod tlakom, kde sa aktivujú akupunktúrne body) alebo napr. akupresúra (tlaková masáž, podobná čínskej masáži Tuina). Pri akútnych problémoch sa akupunktúra aplikuje až 2x týždne, pri udržiavaní zdravotného stavu už je to podstatne menej. Akupunktúra by sa nemala aplikovať pred zistením správnej diagnózy, pri stavoch krvácania, totálnom vyčerpaní, kachexii, nádorových ochoreniach a v tehotenstve.