Feng Shui

Je staročínské učení o našem žití v harmonii s okolním prostředím, hlavně co se týče našich domovů nebo pracovišť. Dochází zde k nastolení rovnováhy mezi Shui (vodou), která je důležitým zemským zdrojem energie a Feng (větrem), což je energie z nebes. Obě tyto energie patří podle starých mistrů do oblasti Země (Feng Shui rozděluje svět na tři části Nebes, Člověk a Země). Všechny tyto části světa se navzájem prolínají a ovlivňují se, proto Feng Shui může ovlivnit pouze třetinu našeho života. Využívá se pro zlepšení naší životní situace v podobě, zdraví, prosperity a mezilidských vztahů. Vychází se z učení 7 škol, které byly v minulosti uznány k tomu, aby šířili vědění a umění Feng Shui (buď samostatně nebo v kombinaci). Jejich odbornost využívají všichni mistři dodnes. Nejčastěji se však setkáme s učením pouze 4 škol (škola kompasu, tvaru, intuitivního Feng Shui a Pa-Kua (pět elementů), díky kterým se může provést správný výběr bydlení, nákup pozemků nebo se dají zodpovědět otázky v oblasti vztahů mezi námi a ostatními lidmi. Správné učení Feng Shui dbá na individualitu člověka nebo skupinku lidí a snaží se veškeré věci přizpůsobit a propočítat podle komplexních pravidel tak, aby seděly jednotlivci či skupině na míru. V dnešní době však dochází k mírnému „napodobování“ tohoto učení, kdy nejde tak o jednotlivce, jako spíše o to, že na jeden daný problém je jedno řešení pro všechny stejné a ještě se k tomu využívají zbytečně drahé doplňky. Tento způsob provádění Feng Shui ztrácí úplně smysl. Kromě stavby a vybavení bytů či pracoven se dá Feng Shui uplatnit i při úpravě zahrad nebo oblasti před domem. Znalci v této oblasti dokáží i podle věcí a jejich uspořádání na stole určit životní situaci a problémy člověka a využít těchto informací k najití řešení dané situace.

Masážny salón podľa Feng Shui

Wellea Europe s.r.o. Vám ve spolupráci s certifikovanými odborníky v dané oblasti nabízí kompletní realizaci Vašeho masážního salonu v rovnováze podle Feng Shui. Každý salon budujeme na základě konzultací, lze navrhnout pouze vhodné doplňky do stávajících prostor nebo vystavit zcela nový Feng Shui masážní salon. Pokud se jedná o samostatně stojící objekt, poskytujeme i úpravu zahrady, přístupové cesty apod. Všechny úpravy vnitřních stěn jsou řešeny formou přírodní hliněné omítky.