Fascie

Fascie, svalová povázka je vazivový obal, který kryje celý povrch svalu. Fascie obaluje a spojuje svalová vlákna, celý sval a vytváří úpony svalu ke kosti. Úponem je v tomto případě myšlena šlacha. Pokud je celý sval obalen vazivem, má fascie označení povázka svalová. Fascie neobaluje nejen svaly, ale i povrch každého oddílu těla. Zde se fascie označuje za fascii povrchovou. Vrstva fasciií, jejich úprava, detailní stavba a úprava vazivových snopců fascií závisí na místních mechanických vlastnostech. V některých místech se ve fascii vytvářejí proužky a poutka, která fixují fascii například ke skeletu nebo ke šlaše. Průchody cév a nervů skrze fascii jsou podmíněny fasciálními snopci vytvářející charakteristickou strukturu.