Day Spa

Day SPA je zariadenie zdravého životného štýlu, ktoré nedisponuje ubytovacou kapacitou a ponúka jednodňové služby. Väčšina týchto centier sa vyskytuje v mestách, kde vystupujú ako samostatné centra alebo sú súčasťou fitness centier či iných športových zariadení. Register ponúkaných služieb Day SPA sa odvíja od samotného konceptu a veľkosti zariadenia. Ponuke týchto zariadení dominuje komplexnej starostlivosti o telo a tvár, výživové poradenstvo, fitness programy, pohybové aktivity (najčastejšie joga, pilates) atď. Súčasťou ponuky sú aj programy využívajúce bioenergiu (Reiki, meditácia). Tzv. denné kúpele ponúkajú jednotlivé procedúry alebo kombinované balíčky, od ktorých sa odvíja ich časová náročnosť. Day SPA v hojnej miere využívajú zamestnaní a vyťažení ľudia, ktorí sa v nich zotavujú z každodenného stresu. Pojem Day SPA je rozšírený prevažne v Kanade a v Amerike. V Českej republike sa skôr stretávame s výrazom wellness centrum, beauty salón alebo denné kúpele. Day SPA prevažne fungujú na princípe klubového členstva. Typický klient sa často vracia.